Văn hóa công ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XỨ ĐOÀI

Xứ Đoài duy trì một phong cách làm việc, giao tiếp mang đậm bản sắc con người của Xứ Đoài. Chúng tôi xây dựng một bầu không khí doanh nghiệp thể hiện văn hóa nhân bản, có nguyên tắc rõ ràng trong mọi hoạt động, giao tiếp và vui chơi giải trí.Chúng tôi là một tập thể giàu truyền thông văn hóa, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng nhau gắn kết, gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống luôn sáng mãi với thời gian.

Văn hóa Xứ Đoài thể hiện trong tầm nhìn chiến lược và mục đích tồn tại

Ngay từ ngày thành lập, Xứ Đoài đã đặt ra mục đích cho sự nghiệp phát triển lâu dài của mình. Đó là: “Xây dựng Xứ Đoài trở thành Công ty sản xuất nội thất mang tính nghệ thuật đẳng cấp quốc tế.”


Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của một doanh nghiệp trong lĩnh vực Nội thất: “Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất và sáng tạo chúng như những tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của Xứ Đoài và của Việt  Nam”

Văn hóa Xứ Đoài thể hiện ở giá trị mà Xứ Đoài theo đuổi

Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những con người lao động chân chính, Xứ Đoài quyết tâm phấn đấu để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, đồng thời biết đóng góp những việc làm có ích cho đời, cho xã hội.


Xứ Đoài xây dựng một phong cách làm việc kiểu mới, xây dựng mối quan hệ con người với con người, con người với tổ chức trên nền tảng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

 • Chính trực – cam kết
 • Tận tụy với khách hàng
 • Chuyên nghiệp
 • Tinh thần đồng đội
 • Nhân bản – hài hòa

Văn hóa đặc trưng của công ty cùng với một môi trường lao động tốt là cơ sở cho sự phát triển của con người Xứ Đoài, làm cho Xứ Đoài có được sức mạnh tập thể, có đủ khả năng đạt được các mục tiêu đề ra liên tục phát triển, thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, được khách hàng tin tưởng tín nhiệm.

Văn hóa Xứ Đoài thể hiện trong các mục tiêu

Xứ Đoài đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình. Qua đó, xây dựng công ty từng bước lớn mạnh, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt. Những mục tiêu đó là:

 • Hiệu quả – Lợi nhuận
 • Giữ gìn chữ “Tín” với khách hàng
 • Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ
 • Tăng trưởng
 • Vì con người Xứ Đoài
 • Quản lý theo mục tiêu
 • Làm tròn nghĩa vụ công dân
popup

Số lượng:

Tổng tiền: